Úprava výše příspěvků členů fotbalového oddílu

22.02.2016 12:08

Pro rok 2016 se výše oddílového příspěvku upravuje takto:

Mládež tj.přípravky, žáci, dorost - 2000 na pololetí, celkem 4000 ročně. V tom je zahrnuto: členský příspěvek SK Olympie 200Kč,členský příspěvek FAČR 100Kč, zbytek je oddílový příspěvek ze kterého jsou hrazeny startovné do soutěže a turnajů, materiální vybavení mužstev, praní dresů, údržba areálu a další. 

Muži - 2200 na rok: V tom je zahrnuto: členský příspěvek SK Olympie 400 Kč,členský příspěvek Fačr 200 Kč, zbytek je oddílový příspěvek ze kterého je hrazeno startovné do soutěže, materiální vybavení,praní dresů,údržba areálu,rozhodčí a další.

Příspěvky se zvyšují z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz a obnovu sportovního areálu, a z důvodu změny přestuního řádu. V novém přestupním řádu došlo ke značnému uvolnění přestupů pro mládež a tím i znevýhodnění klubů, které se o výchovu mládeže starají. 0ddílové příspěvky pokrývají jen část ropočtu na činnost fotbalového oddílu. Bez příspěvku obce a pronájmu reklamních ploch by musely být mnohem větší.

Příspěvky plaťte na účet SK Olympie Dolní Břežany č.ú.:2846247399/0800 splatnost do 30.3.2016, v poznámce uveďte jméno a příjmení člena. Né rodiče!

Zpět