Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

Středočeský kraj prostřednictvím Fondu sportu, volného času a primární prevence poskytl klubu v roce 2017 dotaci ve výši 129 747 Kč, která sloužila na úhradu různých provozních nákladů od údržby trávnatého hřiště přes příspěvku na elektrickou energii až po pořízení fotbalového mobiliáře (branky) či fotbalových míčů pro týmy přípravek.

https://www.kr-stredocesky.cz