Setkání rodičů

Zápis ze 21.12. 2016

1. Někteří hráčí nemají zaplacené příspěvky, podrobné informace poskytne Jirka nebo Petr

2. Někteří hráčí nemají odevzdané zdravotní prohlídky, informace poskytne Jirka nebo Petr

3. Někteří hráčí neodevzdali fotokopie průkazů ZP , prosím poslat scan průkazu ZP na můj e-mail.

4. Druhé nebo třetí ponděli v lednu proběhnou laser game na Smíchově od 17:00, zajišťuje V. Hruška.

5. Od 2.2. do 5.2. 2017 se jede do Jáchymova, peníze vybírám do 15.1. 2017 - 300Kč/os/den

6. Prosím o dodání e-mailových adres a telefonních čísel rodičů hráčů, stačí jeden.